Digwyddiadau a Phartïon

Cartref > Digwyddiadau a Phartïon

Dewis gwyrdd ar gyfer dathliadau, digwyddiadau a phartïon arbennig

Rydym yn cynnig bwffiau pwrpasol, prydau blasus i’ch tafod, a phwdinau blasus i bob achlysur, gofynion diet, ac ar ben hynny, cyllidebau!

Mae diodydd yn cynnwys coffi lleol, ac mae ein bar yn llawn amrywiaeth o gwrw Cymreig, lagyr, jin, rym, a rhai ffefrynnau hen gyda gwinoedd dethol sydd wedi’u dewis yn ofalus gain ein harbenigwyr gwin gwirfoddol, Renato Howard.

Mae ein hethos eco a’n nodau cymdeithasol yn gwneud Gwesty’r Boathouse yn ddewis amlwg i unrhyw un sydd eisiau agwedd wyrddach at eu dathliad, ac rydym hyd yn oed yn cynnig y dewis o wrthbwyso ôl troed carbon eich digwyddiad.

Rydym yn cynnig:

 

 • Dathliadau Pen-bwlydd i bob oed

 • Cawodydd/ddatguddiad babanod

 • Gwylnosau

 • Te Prynhawn

 • Partis Nadolig

 • Bwyd ffres ar gyfer bob angen ddietegol

 • Ystafell digwyddiadau

 • Cerddoriaeth

 • Trwydded alcohol 01:00yb

 • Bwydlenni un, dau a thri chwrs

 • Addurniadau

 • Cyfraddau gwely a brecwast arbennig ar gyfer gwesteion sy’n mynychu unrhyw ddigwyddiad

 • Adloniant digwyddiadau i blant – gemau, celf, crefftau, byw yn y gwyllt, saethyddiaeth, cysylltiadau natur, coginio tân wersyll, a gwyddoniaeth hwyliog (Codir costau ychwanegol)

 • Bydd elw yn mynd i’r amgylchedd, natur, cymunedau ac addysg.

Cysylltwch a ni i drafod eich digwyddiad a’ch gofynion 

Sylwch, oherwydd deddfau newydd a death i rym  yn 2021, bydd angen diogelch drws ar gyfer pob digwyddiad gyda mwy na 60 o bobl yn mynychu, felly mae taliadau ychwanegol yn berthnasol.

Chwlio am rywbeth cofiadwy? Dathlwch Ben-blwydd Coetir neu Grefft ar gyfer plant, pobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion gydag Elfennau Gwyllt.