Ynys Môn Anhygoel

Cartref > Ynys Môn Anhygoel

Diwylliant i swyno a llu o leoliadau i ymweld, panoramâu i’w gweld, arogleuon i’w sawru, rhywogaethau i arsylwi ac anturiaethau i ddewri!

Os ydych am dorheulo ar draethau tywodlyd gyda hufen iâ, ymgolli yn niwylliant, cefn gwlad, hanes a threftadaeth Cymru, neu gaiac mewn dyfroedd clir grisial, plymiwch oddi tanynt i archwilio’r llu o longddrylliadau neu hongian o’r clogwyni uwchben tonnau sy’n chwalu, gallwch wneud popeth a mwy yng Nghaergybi ac Ynys Môn.

Mae gan Gaergybi henebion hanesyddol, gwarchodfeydd natur, Gaer Rufeinig, eglwys ganoloesol, y morglawdd, goleudai, parc arfordirol, cildraethau cudd gyda dyfroedd crisialog, bywyd gwyllt bendigedig, amgueddfa forwrol, canolfan gelfyddydau, a digonedd o anturiaethau chwaraeon a theithiau cerdded.

Mae Ynys Môn yn lawn dop o hanes, gyda hen eglwysi, henebion Neolithig, y Deyrnas Gopr, plastai, castell, melinau gwynt, ac amrywiaeth o atyniadau twristiaeth a chwaraeon. Mae yna fannau gwych i wylio bywyd gwyllt ar draws yr ynys a nifer o warchodfeydd natur a safleoedd gyda dynodiadau arbennig sy’n gartref i rywogaethau prin a rhyfeddol, gan gynnwys brain coesgoch, y chwilen goch, a Rhosyn y Graig Môn.

Gwesty’r Boathouse yw’r lle perffaith i ddechrau archwilio Ynys Môn anhygoel!