Coetsis a Llongau Mordaith

Cartref > Coetsis a Llongau Mordaith

Gwellhad diwylliannol, darluniadol i unrhyw daith bws, fordaith, neu seibiant ar y ffordd i/o Loegr.

Mae ein lleoliad gwych ar lwybr Arfordirol Ynys Môn a Phromenâd Traeth Newry yn gwneud Gwesty’r Boathouse yn lle perffaith i’ch teithwyr fwynhau diodydd poeth, cawl a brechdanau, te Cymreig traddodiadol, neu brydau 3 chwrs cyn mynd am dro hamddenol ar lan y môr, tra bod ein hethos econodau cymdeithasol  ac agosrwydd at y derfynfa fferi a llongau mordaith yn golygu mai ni yw’r dewisiad amlwg i gwmnïau coetsis a llongau mordaith sy’n gyfrifol amgylcheddol (mae ein helw yn cefnogi natur, addysg a chymunedau lleol).

Rydym yn darparu ar gyfer unrhyw balet a chyllideb, petai chi eisiau bwydlenni pwrpasol, bwyd â dawn, neu brydau Cymreig traddodiadol i roi profiad gwirioneddol Gymreig I’ch cleientiaid. Rydym hefyd yn cynnig ystod eang o brydau addas ar gyfer holl ofynion dietegol a phwdinau cartref blasus.

Mae ein ar yn llawn gwinoedd dethol sydd wedi’u dewis yn ofalus gan ein harbenigwr gwin gwirfoddol, Renato Howard, ynghyd â choffi lleol, amrywiaeth o gwrw Cymreig, lagyr, jin, rym a rhai ffefrynnau hen. Mae sesiynau blasu jin, rym, gwin a chwrw Cymreig ar gael ar gais.

Rydym yn cynnig arosiadau byr neu hir. Gellir trefnu teithiau a sgyrsiau am yr ardal leol, natur a hanes ar gais am dâl ychwanegol.

Cysylltwch a ni i drafod eich gofynion.

Partion Coetsis

O frechdanau a chawl cartref gyda bara crystiog i fwffes pwrpasol a phrydau 3 chwrs gydag amrywiaeth o opsiynau sy’n addas ar gyfer pob cyllideb a phrydau am ddim i yrwyr.

Llongau Mordaith

We offer half-day and full-day tours and events with or without lunch. Packed lunches may be provided on some tours.

Rydym yn cynnig teithiau hanner diwrnod a diwrnod llawn a digwyddiadau gyda chinio neu heb. Gellir darparu pecynnau bwyd ar rai teithiau.

Enghreifftiau o deithiau

 

 • Cwrw a gwirodydd lleol

 • Profiad Cymreig traddodiadol: pryd o fwyd 3 chwrs traddodiadol Cymreig gyda Chanwr Cymraeg byw mewn partneriaeth a Chanolfan Celfyddydau Ucheldre.

 • Blasu caws a gwin Cymreig, taith o amgylch gwinllan Pant Du

 • Crefft y gwylltir, a Goroesi yn yr Awyr Agored.

 • Diwylliant a chelf

 • Antur ym myd natur – coginio tanau gwersyll, adeiladu den, heriau tîm.

 • Cysylltiadau Natur

 • Bioamrywiaeth a Blodau: Mae teithiau o amgylch Gardd Fotaneg Treborth Prifysgol Bangor, y tai gwydr, yn cynnwys sbesimenau prin, sgwrs gan dîm Gardd Fotaneg Treborth, gwylio adar

 • Teithiau o gwmpas bragdai lleol a chynhyrcwhyr gwirodydd

 • Cerfio llwyau, blasu Whisgi Cymreig, bwydlen wedi’i hysbrydoli gan wisgi.

 • Taith Parc Morglawdd, picnic a phecyn gweithgareddau i blant

 • Taith Cerdded Natur a te prynhawn Cymreig

 • Cerfio llwyau a blasu whisgi Cymreig – Aber falls

 • Taith Gŵyl y Banc Melin Llynon ac yna Taith Gerdded Natur gyda basged picnic a blasu jin botanegol Cymreig mewn pryd nos yng ngwesty

 • Creu Den
 • Tostio marshmallows
 • Boathouse Hotel Family Club
 • Salad