Nosweithiau Cwis a Bingo - Ebrill

Cartref > Ar Gyfer Ein Cymunedau > Digwyddiadau a Chynigion > Nosweithiau Cwis a Bingo - Ebrill

Bob dydd Mercher, yng Ngwesty’r Boathouse ymunwch â ni ar gyfer ein Nosweithiau Cwis Elusennol

7:30yp - Dim angen archebu lle

Profwch eich ymennydd, crëwch dîm aruthrol a chymerwch gambl ar eich cyfleoedd i ennill gwobrau gwych, i gyd wrth godi arian ar gyfer elusennau!

Mae elusennau'r gorffennol yn cynnwys: PAWS, Achub Penrhos, Hosbis Dewi Sant a llawer mwy!

I gael gwybodaeth am ein nosweithiau cwis wythnosol, a gwobrau, ewch i: https://www.facebook.com/WildBoathouse
Awydd profi'ch lwc am gyfle i ennill gwobrau ariannol, i gyd o fewn awyrgylch dda? Ymunwch â ni yng Ngwesty’r Boathouse ar gyfer ein Nosweithiau Cwis Bingo, yn wythnosol!

Bob dydd Iau, 7:30yp - Dim angen archebu lle!

Pob Digwyddiad