Cofion Caergybi

Cartref > Ar Gyfer Ein Cymunedau > Digwyddiadau a Chynigion > Cofion Caergybi

Ymunwch â ni yng Ngwesty'r Boathouse am ddiwrnod cyfan o Fwyd, Gweithgareddau a Mynd am Dro i Lawr Lôn Atgof... (ARDDULL MEIC AGORED!!)

12:00yp-4:00yp

Gweithgareddau Teuluol: Creu Mosaig ac Adeiladu Pont... wedyn chwilota gyda Jules the Hedgwitch gan orffen gyda byrbrydau cwt cychod GWYLLT blasus, i gyd AM DDIM!

O 7:30yp

Ewch am dro i lawr y lôn atgofion: Ymunwch â Wil Stewart fel arweinydd straeon lleol gan bobl leol gyda chynnyrch Cymreig AM DDIM wedi'i baratoi mewn meintiau bach.

 

GYD O'R UCHOD - AM DDIM!


Pob Digwyddiad